Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Amazonas regnskog en vagga för många livsformer

Publicerad

Många av de djur och växter som nu finns på den amerikanska kontinenten kan spåras tillbaka till Amazonas regnskog, visar en ny forskarstudie.

Landskapsbild över regnskog och berg

I det område som idag motsvaras av Latinamerika skedde under flera miljoner år ett rikligt utbyte av arter mellan olika ekosystem, vilket ledde fram till att området kom att bli det mest artrika på jorden. Det framhålls i en studie som nu publiceras i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA.

Under de tiotals miljoner år som passerat sedan Amazonas regnskog bildades har tusentals djur och växter kunnat migrera vidare och anpassa sig till nya livsbetingelser. När anpassningen gått tillräckligt långt bildades nya arter.

– Vi var förvånade över upptäckten att växter och djur migrerat över så långa avstånd och till så skilda miljöer. Våra forskningsresultat visar hur avgörande den naturliga spridningen av arter har varit för det tropiska Amerikas rika biologiska mångfald, säger Alexandre Antonelli, som är huvudförfattare till studien.

Djur och växter har flyttat långa sträckor

bild högt över marken i ett träd i regnskogGenom genetiska studier har forskarna kunnat följa hur över 4500 arter av tropiska djur och växter har förflyttat sig från en ursprunglig miljö till helt nya ekosystem, till exempel från bergstrakt till lågland eller från regnskog till grässtäpp.

Forskarna fann att alla områden i tropiska Amerika har utbytt arter med varandra, men att de flesta har sina förfäder i Amazonas regnskog.

– Det mönstret gällde i stort sett för alla undersökta grupper, växter, fåglar, grodor, däggdjur, ormar och ödlor. Och det tyder på att förflyttningarna har varit viktiga för att skapa mångfald, det vill säga att nya arter utvecklas, säger professor Alexandre Antonelli.

Tropiska områden viktiga för biologisk mångfald

Studien visar även hur viktiga de tropiska områdena med regnskogar, savanner och bergsekosystem är för att upprätthålla världens biologiska mångfald.

Alexandre Antonelli– Men de flesta tropiska ekosystem hotas nu på grund av mänsklig verksamhet. Många arter är utrotningshotade, vilket innebär att de är i behov av ett omedelbart och utbrett skydd, säger Alexandre Antonelli.

Bakom studien står en internationell forskargrupp med forskare från Sverige, Brasilien, Frankrike och USA.

Titel: Amazonia is the primary source of Neotropical Biodiversity. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA

Författare: A. Antonelli, A. Zizka, F. Antunes Carvalho, R. Scharn, C. D. Bacon, D. Silvestro, F. L. Condamine.

För mer information kontakta:
Alexandre Antonelli, professor och föreståndare för GGBC, Gothenburg Global Biodiversity Centre; denna termin gästprofessor vid Harvard University. Telefon: +1 617-642-6005, E-post: alexandre.antonelli@bioenv.gu.se.

Läs mer om GGBCs forskning>>


Välj bland flera fotografier för fri användning här: http://tiny.cc/Antonelli_PNAS