Bild
Sociala medier
Foto: Shutterstock
Länkstig

”Alla har vi ett stort ansvar över vad vi delar om kriget”

Publicerad

Krigets första offer är sanningen brukar det heta, och just nu sprids det mycket information om kriget i Ukraina på bland annat sociala medier. Marie Grusell är medieforskare och berättar vad man som konsument av den informationen ska tänka på.

Bild
Marie Grusell.
Marie Grusell.
Foto: Johan Wingborg

– Just nu finns det ett stort informationsbehov och när vi är oroliga stillar vi vår oro genom att söka upp och ta del av information. Min gissning är att nyhetskonsumtionen de kommande dagarna kommer öka. Generellt ökar intresset för ”trovärdiga” medier, som public service och medier som faller in under paraply-begreppet ”traditionella medier”, men det sker även en ökad nyhetssökning generellt. 

Hur bör vi tänka kring flödet av den informationen?
– Det som vi som konsumenter ska tänka på är att ”mediekartan” ser annorlunda ut mot tidigare. Idag är det inte bara ”traditionella medier” som har stor räckvidd, utan vi kommer också ta del av nyheter och information från andra aktörer, som personer som bloggar och postar på sociala mediekonton. 

På vilket sätt skiljer sig sociala medier från traditionella medier? 
– Till skillnad mot ”traditionella medier” har sociala medier generellt inget utgivaransvar, vilket gör att de kan dela information på ett annat sätt än vanliga medier. Och det är den stora skillnaden. ”Traditionella medier” förmedlar bekräftade nyheter medan sociala medier bygger på innehåll som produceras av dem som använder dem. Det finns alltså inte samma regler för innehållet i en publicering. 

Vilket ansvar har de som postar och delar den här informationen på sociala medier? 
– I läget som vi är just nu, när vi inte vet så mycket, kommer de säkert spridas en del obekräftade uppgifter som kan vara sanna men också vara falska. Det är naturligt med rykten i ett läge som detta.  Just därför har vi ALLA ett stort ansvar över vad vi delar med oss. Just nu kanske det handlar om rykten, om några veckor propaganda och manipulation. Är du osäker på om det känns rätt att dela, ställ dig frågorna: 1) Vem ligger bakom informationen/nyheten? 2) I vilket syfte har den producerats? 3) Vem tjänar på att den sprids?

AV: Thomas Melin