Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Adele Maciute ombord ett fartyg under en expedition i Arktis.
Adele Maciute under en polsk expedition till Arktis där man samlade in bottendjur från fjordar på Svalbard.
Länkstig

Adele Maciute får Havsforskarföreningens Dyrssenpris för bästa masteruppsats

Publicerad

Adele Maciute började nyligen som doktorand vid institutionen för marina vetenskaper. Nu får hon Dyrssenpriset 2020 för sin masteruppsats. I den studerar hon jordens vanligaste djur – nematodmaskarna – och deras betydelse för syreomsättningen i Östersjön.

Vad handlar din masteruppsats om?

– Min uppsats handlar om nematoder, de vanligaste djuren på jorden. De är anpassade för att leva i alla tänkbara miljöer inklusive extrema livsförhållanden som syrefattiga bottensediment. Men det är problematiskt att arbeta med nematoder eftersom de är så väldigt små. Därför saknas grundläggande kunskaper om till exempel deras syreomsättning.

– Det övergripande målet för min masteruppsats var att konstruera ett inkubationssystem som kan användas för att mäta respiration (cellandning) hos enskilda mikroskopiska djur, så kallad meiofauna. Det är djur som är större än 0,04 millimeter men mindre än 1 millimeter. Med hjälp av min metod kunde jag sedan mäta nematodernas bidrag till den totala respirationen på Östersjöns botten. Det har inte gjorts tidigare.

Vad gör du nu? 

– Jag har nyligen fått en doktorandtjänst vid Göteborgs universitet under handledning av Stefano Bonaglia. Mitt doktorandarbete handlar om diversitet hos meiofauna och om meiofaunans bidrag till hur marina bottensediment fungerar. Jag är övertygad om att det inkubationssystem som beskrivs i min master kommer att vara användbart för att undersöka meiofaunas betydelse i en rad olika ekosystem.

Priset är på 10 000 kronor –  hur tänker du använda dem?

– Jag skulle vilja investera i min nya hobby - elektroniska projekt med öppen källkod. Jag vill till exempel utveckla inkubationssystemet för nematoder med hjälp av stegmotorer med hög precision, så att jag kan göra automatiserade respirationsmätningar.

– Dessutom vill jag gärna ta kitesurfinglektioner här i Göteborg, och på så sätt få ut det bästa ut av att bo på Sveriges västkust!

Slutligen, hur känns det?

– Liksom andra masterstudenter utsattes jag för många prövningar under projektarbetet. Att bli nominerad och få Dyrssenpriset har gjort mig ännu mer motiverad och uppmuntrad att fortsätta, trots de utmaningar som väntar.

– Dessutom känner jag mig verkligen tacksam mot mina handledare vid Stockholms universitet: Stefano Bonaglia, Francisco Nascimento, Oleksandr Holovachov och Elias Broman.

Dyrssenpriset 2020

Adele Maciute (förstapris) för masteruppsatsen Oxygen respiration rates by aquatic nematodes.

Monica Tenorio de Figueiredo Gabell (andrapris) för masteruppsatsen Seasonal changes in habitat use by fishes within a shallow tropical seascape.

Emelie Rietz (hedersomnämnande) för masteruppsatsen Evaluation of Sentinel-2 and RapidEye imagery for measurements of submerged aquatic vegetation.

Anna Lunde Hermansson (hedersomnämnande) för masteruppsatsen Solubility of calcium carbonate – Development of methods to measure dissolution of CaCO3 minerals.

Prisutdelningen sker vid Havsforskarföreningens årsmöte den 16 december. På grund av den nuvarande pandemin arrangeras mötet digitalt via Zoom i år.


Svenska Havsforskningsföreningen utser årligen vinnare av Dyrssenpriset för bästa examensarbeten inom det marina området på masternivå. Prissumman är 10 000 kr för första pris och 5 000 kr för andra pris. Priset är instiftat av Svenska havsforskarföreningen till David Dyrssens minne (1922 – 2011), professor emeritus i analytisk kemi vid Göteborgs universitet.