Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

90 000 kr för att studera Shopping och staden

Publicerad

Ulrika Holmberg och Christian Fuentes har fått ett planeringsbidrag om 90 000 kr från Centre för Retailing och Centrum för turism för projektet "Shopping och staden: En studie om turisters och bofastas shoppingpraktiker.

"

Göteborg är en av många städer som satsar på att bli en shoppingdestination. Kommun och näringsliv arbetar gemensamt för att staden skall bli mer shoppingvänlig för både turister och bofasta. Det finns en uttalad ambition om att omvandlingen skall ske med hänsyn till hållbarhet. Men hur kan denna omfattande förvandling ske?

Syftet med forskningsprojektet är att beskriva och analysera vilka shoppingpraktiker som utförs i Göteborg, varför de utförs och vilken roll olika handelsplatser spelar för att möjliggöra och att forma dessa praktiker. Undersökningen fokuserar på tre konsumentgrupper – utländska turister, inhemska turister och boende i Göteborg – och hur de använder olika platser i staden när de handlar – shoppingcentrum, shoppinggator, köpcentrum och specifika butiker. Undersökningen kommer att göras med hjälp av intervjuer, observationer och dokumentanalys.

Ulrika Holmberg är föreståndare vid Centrum för konsumtionsvetenskap samt lektor vid Företagsekonomiska institutionen, sektionen för marknadsföring.
Christian Fuentes är forskare vid Företagsekonomiska institutionen, sektionen för marknadsföring.

Planeringsbidraget delas ut av Centre for Retailing (CFR) och Centrum för turism (CFT). Målsättningen med planeringsbidraget är att stärka forskningen om shoppingturism vid Handelshögskolan genom att förbättra möjligheterna att erhålla forskningsanslag från större forskningsfinansiärer.