Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

8 mars - hitta forskare och experter på Konstnärliga fakulteten

Publicerad

För sjunde gången, alltid på 8 mars, har Göteborgs universitet sammanställt en lista med forskare, som förutom att de är experter inom sitt område, också har det gemensamt att de är kvinnor.

Här är några av dem!

Du hittar fler experter inom universitetets hela ämnesbredd på universitetets 8 mars-lista. Och naturligtvis finns ytterligare många fler experter bland universitetets drygt 6 000 anställda. Sök i personalkatalogen.

Kommunikatören på Konstnärliga fakulteten tar gärna emot tips om fler experter till listan, maila Pia Ahnlund.

CARINA BORGSTRÖM KÄLLÉN
Musik, genus, genrepraktiker i musikundervisning. Carina Borgström Källén kan svara på frågor som rör musik i relation till genus, genre och undervisning.
Carina Borgström Källén, universitetslektor i estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap, HSM

ANGELIKI DIMAKI-ADOLFSEN
Lek, barn, migration. Angeliki Dimaki Adolfsen kan svara på frågor om lekens betydelse för barn på flykt.
Angeliki Dimaki-Adolfsen, doktorand i design, HDK

HANNA AF EKSTRÖM
Funktionsnormer, design, normkritik, social rättvisa. Hanna af Ekström kan svara på frågor om hur normer gällande funktionalitet reproduceras i design och om kopplingen mellan aktivism och design inom funktionshinderrörelsen.
Hanna af Ekström, doktorand i design, HDK

KRISTINA FRIDH
Textil arkitektur, urban materialiet, rumsgestaltning, japanska rum, byggnadsglas. Kristina Fridh kan svara på frågor om material och materialitet i skapandet av rum – kopplat till olika kulturers föreställningar om rum. Bedriver VR-projekt om vad textil arkitektur kan vara som material i staden.
Kristina Fridh, teknisk doktor i arkitektur, HDK

MAJA GUNN
Mode och genus, utforskande lek/ iscensättningar som designmetod. Maja Gunn kan svara på frågor som rör textila uttryck för kön, genus och sexualitet.
Maja Gunn, professor i konsthantverk inriktning textil, fil dr i design med specialisering mot mode, HDK

HELENA HANSSON
Frugal innovation, sparsam resursanvändning, designmetoder. Helena Hansson kans svara på frågor om ”frugal innovation”, dvs om hur man kan (åter)använda resurser på ett sparsamt och innovativt sätt för att det ska komma många till dels.
Helena Hansson, doktorand i design, HDK

MARLÉNE JOHANSSON
Lärande, interaktion och multimodalitet – från idé, material och med hjälp av olika redskap och resurser – vid tillverkning av fysiska artefakter i slöjdrelaterade verksamheter såväl i skola som i miljöer utanför skolan.
Marléne Johansson, professor i slöjd, HDK

MONICA LINDGREN
Musik, estetiskt lärande, pedagogik, skola, makt och social inkludering. Monica Lindgren kan svara på frågor som rör lärande och undervisning inom estetiska ämnen.
Monica Lindgren, professor i musikpedagogik, HSM

KARIN NELSON
Orgel, improvisation, nordtysk barockmusik. Karin Nelson kan svara på frågor som rör orgelforskning och 1600-talets improvisationspedagogik.
Karin Nelson, professor i orgel och orgelinterpretation, HSM

BIRGITTA NORDSTRÖM
Birgitta Nordström kan svara på frågor om textiliers betydelse i mötet med döden, som vid begravning och avsked.
Birgitta Nordström, universitetslektor i textilkonst, HDK

MARIA NYSTRÖM REUTERSWÄRD
Design, arkitektur, minimal resursanvändning, Afrika, NASA. Maria Nyström kan svara på frågor om hur vi kan hitta inspiration i rymdresor till att skapa nya byggnader med minimal resursanvändning.
Maria Nyström Reuterswärd, professor i design, HDK

EMELIE RÖNDAHL
Textila bilder, ryaväv, bildåtergivning. Emelie Röndahl kan svara på frågor om ryavävnadens möjligheter att återge, förstora och förställa en bild.
Emelie Röndahl, doktorand i konsthantverk, HDK

ANNA RYLANDER
Design, designers arbetsmetoder. Hur kan man beskriva sinnenas betydelse i designprocessen? Anna Rylander kan svara på frågor om designerns arbetssätt.
Anna Rylander, universitetslektor i design management, HDK

ANNELIES VANEYCKEN
Designerns roll, hållbar samhällsutveckling, barns medbestämmande, leken som arbetssätt. Annelies Vaneycken kan svara på frågor om leken som arbetssätt i arbetet med att involvera barn och unga vuxna i stadsutveckling.
Annelies Vaneycken, doktorand i design, HDK