Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

7,8 miljoner från VR till språkforskning

Publicerad

Vetenskapsrådet har beslutat om projektbidrag, och totalt 7,8 miljoner går till projekt inom institutionen för språk och litteraturer: "Somaliska språket och prosodisk typologi" (5,4 miljoner) och "Antika alfabetsreformer: alfabetet i förändring på den apenninska halvön" (2,4 miljoner).

Laura DowningProfessor Laura Downing kommer i sitt projekt att utforska det prosodiska systemet i somaliskan, ett kusjitiskt språk som talas i nordoöstra Afrika. Somaliskan sägs ha ett pitchaccentsystem (Hyman 1981; Le Gac 2001) varför den är av centralt intresse för typologiska teorier om prosodi.

– Projektet kommer särskilt att uppmärksamma den effekt som syntaktisk position och fokus har på pitchaccent, liksom den domän som realisationen av pitchaccent sträcker sig över i meningar av olika typ och komplexitet. Eftersom somaliskans pitchaccentsystem är föga utforskat med moderna analysmetoder och har typologiskt sett ovanliga egenskaper kommer denna forskning att bidra till den typologiska teoribildningen om prosodi.

Karin Westin TikkanenI projektet ”Antika alfabetsreformer” kommer Karin Westin Tikkanen att studera och analysera de olika tidiga alfabetena på den apenninska halvön, från skriftens ankomst ned till ca 150 f.v.t, då det romerska maktväldet började breda ut sig, varefter de olika regionala alfabetena successivt ersattes av den latinska skriften. Målet är att bättre förstå hur tidiga alfabeten förändras, och enligt vilka premisser, vilket på samma gång kan innebära en bättre förståelse av alfabetsreformer i stort. Detta kan också ligga till grund för en bättre förståelse av halvöns tidiga historia, men också hur det romerska alfabetet, ursprunget till åtskilliga moderna alfabeten idag, kom att se ut som det gör.

– Skriftens början kan med rätta kallas den ”första informationsteknologiska revolutionen”. Omställningen från ett främst muntligt samhälle, till ett där skriften kan användas för att nedteckna minnen, en gemensam historia, eller helt enkelt för kvitton och administration, innebär ett stort steg i ett samhälles utveckling. Projektet ”Antika alfabetsreformer” följer skriftens ankomst till den italiska halvön på 800-talet f.v.t., och analyserar hur de olika språk på den tiden existerade i området bemötte skriften och också förändrade den.