Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

4,7 miljoner kronor från Vetenskapsrådet till utbildningsvetenskap

Publicerad

Åse Hansson, universitetslektor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, får 4,7 mnkr på tre år i Vetenskapsrådets utlysning inom utbildningsvetenskap. Hon är ensam Göteborgsforskare om att få medel i denna utlysning.

Hon får projektbidraget för sitt forskningsprojekt Betydelsen av lärarkompetens för elevers skolprestationer: Effektiv och rättvis undervisning i svenska och matematik.

Av totalt 279 inkomna ansökningar inom utbildningsvetenskap har Vetenskapsrådet beviljat 25. Totalt beviljat belopp är 146 815 000 kronor för hela bidragsperioden 2017-2020.