Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

3,1 miljoner till projekt om indieutvecklares betydelse för dataspelsbranschen

Publicerad

Den svenska dataspelsbranschen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede och har en hög tillväxttakt när det gäller omsättning, skapade arbetstillfällen och nyregistrerade företag. Det finns en mängd indieutvecklare som är verksamma utanför de stora företagen.

Hur påverkar de kreativiteten och arbetsförhållanden inom branschen?

Det kommer forskarna Alexander Styhre och Björn Remneland Wikhamn undersöka i ett nytt projekt som beviljats 3,1 miljoner från forskningsrådet Forte. Forskarna är verksamma vid Företagsekonomiska institutionen på Handelshögskolan.

I likhet med många andra branscher i så kallade ”kreativa industrier” kännetecknas dataspelsbranschen av en kommersiell kärna som producerar konventionella dataspel samt en kreativ periferi där nya idéer och koncept utvecklas och etableras. I denna periferi finns det idag en större mängd indieutvecklare som är verksamma utanför de stora företagen och som utvecklar olika former av digitala produkter och nya idéer som bidrar till branschens utveckling.

I projektet ligger fokus på att studera hur indieutvecklare interagerar med och inspirerar, eller exkluderas av, den mer traditionella dataspelsindustrin. Eftersom kreativa branscher kännetecknas av många små företag eller enmansbolag som samverkar i närverksbaserade system är det intressant att studera hur indieutvecklare kan vara en drivkraft för förnyelse och rekryteringsbas.

Studien kommer bidra till en ökad förståelse för hur kreativa näringar och snabbt föränderliga branscher idag är beroende av samarbeten mellan centrala och perifera aktörer. Den kommer också ge kunskap om arbetslivets förändrade villkor och nya branschstrukturer, tendenser som är extra tydliga i snabbt föränderliga branscher.