Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

2,6 miljoner från Handelns Utvecklingsråd till forskning om hur digitaliseringen påverkar handelns affärsmodeller

Publicerad

Mycket pekar mot att vi befinner oss i början av en omvälvande förändring av handeln och konsumtionsmönster på grund av handelns digitalisering. Hur påverkar utvecklingen handelns affärsmodeller? Detta kommer forskare knutna till Centre for Retailing, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, att studera i ett projekt som har beviljats 2,6 miljoner från Handelns Utvecklingsråd.

Även om den största delen av handeln fortfarande sker i fysiska butiker så måste handeln förhålla sig till digitaliseringen. Under de senaste åren har det skett en kraftigt ökad internetanvändning med e-handel och via mobila enheter. Nya applikationer utvecklas i snabb takt för att kunna söka information om produkter utifrån pris, hälsa, miljö och etiska aspekter men också för att underlätta betalningar. Men vad innebär då detta för den fysiska butiken?

I projektet kommer forskarna att med utgångspunkt från den fysiska butiken identifiera och analysera de framväxande affärsmodeller som digitaliseringen innebär för handeln. Projektets mål är att öka kunskapen om vilka effekter förändringarna får för den fysiska butiken, vilka möjligheter som finns att utveckla och förbättra handeln samt hur handelns företag och medarbetare kan ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Forskargruppen består av: Anna Jonsson (projektledare), Niklas Egels-Zandén, Johan Hagberg och Catrin Lammgård samt Malin Sundström (Högskolan i Borås).

Projektet ”Handelns digitalisering och förändrade affärsmodeller” finansieras av Handelns Utvecklingsråd under två år med start i oktober 2014.

Kontaktperson:
Anna Jonsson, projektledare, docent i företagsekonomi
telefon 031-786 2671 eller e-post anna.jonsson@handels.gu.se