Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

2018 års gästhantverkare på Hantverkslaboratoriet

Publicerad

Nu är det klart vilka som blir 2018 års gästhantverkare på Hantverkslaboratoriet!

Beth Moen, slöjdare och huvudlärare vid träutbildningen på Sätergläntan kommer att undersöka hur laggkärlstillverkning med handverktyg kan utföras på ett effektivt sätt. Som utgångspunkt tar hon laggade kärl som tillverkats med handverktyg för avsalu i några byar i Dalarna som historiskt har haft en större produktion av laggkärl. Studien kommer att ta upp materialval och materialkrav, vikten av olika handverktyg samt ev förekomst av specialverktyg.

Christoffer Gabrielsson, hantverkare med mångårig erfarenhet av kyrkorestaureringar kommer i projektet "Puts på kyrkobyggnader - hantverkarens roll i restaureringsprojekteringen" titta på hur hantverkarens kunskaper och perspektiv på ett bättre sätt kan tas till vara i projekteringsarbetet, samt den hantverksmässiga kompetensens betydelse för slutresultatet.