Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

200 diplomerades under högtidliga former

Publicerad

Lördagen 29 november diplomerades nästan 200 studenter under högtidliga former på Handelshögskolan. Studenterna och deras cirka 600 anhöriga fick vara med om högtidliga ceremonier.

Denna diplomering var för studenter från Handelshögskolans ekonomprogram, Handelshögskolans logistikprogram, Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram eller som tagit Ekonomie/filosofie kandidatexamen genom fristående kurser. Eftersom intresset varit så stort för årets diplomering delades den upp i två på varandra följande ceremonier.

Varje ceremoni bestod av en timmes intensivt program med tal från Vicerektor Jan Marton, kårrepresentant samt högtidstalare  från näringslivet. Vicerektorn delade ut diplomen och Bolagsstämmorna stod för de musikaliska inslagen.

Ceremonin i bilder
samtliga bilder är tagna av Carina Gran

 stor grupp av diplomander

Ceremoni 1:Diplomander och vicerektor Jan Marton

stor grupp av diplomander

Ceremoni 2: Vicerektor Jan Marton och diplomander

<none>

Kårrepresentanter, vicerektor och högtidstalare tågar in i Malmstensalen

diplomutdelning

Diplomen delas ut av vicerektor

Kören Bolagsstämmorna sjunger

Bolagsstämmorna står för musikinslagen

Carin Halvord är högtidstalare

Carina Halvord talar till diplomanderna i ceremoni 1

Carin Kindbom på scen

Carin Kindbom talar till diplomanderna i ceremoni 2

Fler bilder finns på Handelshögskolans Facebooksida