Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

200 deltog vid invigningen av Centrum för global human resource management

Publicerad

Torsdagen 8 maj invigdes Centrum för global human resource management. De 200 deltagarna från näringsliv, offentliga organisationer och akademi lyssnade på Carl Bennet, Katarina Berg och Helena Lindholm Schultz samt fick vara med om invigningsceremoni av lite ovanligare slag. Centrumet är ett samarbete mellan Samhällsvetenskapliga fakulteten och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Föreståndarduon Per Thilander och Linda Corin höll i trådarna och inledde med att berätta om centrumets syfte som är att främja den svenska konkurrenskraften och en god personalpolitik. Detta planerar man att göra genom att initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor. Visionen är att skapa en nationell och på sikt också internationell mötesplats för forskare och yrkesverksamma.  För att stärka samarbetet med näringslivet finns ett antal samarbetspartners som är med och bidrar med resurser. Hittills har centrumet tecknat avtal med AB Volvo, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, PwC, KappAhl, Hogia, Novare, Volvo Cars, Wise Consulting samt Sveriges HR-förening.

Först ut av de tre inbjudna talarna var Carl Bennet som är huvudägare och styrelseordförande i Getinge och Elanders. Carl betonade att global human resource management är nyckeln till att bygga konkurrenskraft. När det gäller att bygga den globala sidan måste man förstå vad det innebär att vara global dvs man måste förstå kulturer, hur människor tänker och hur affärer görs. Carl pekade också på att olika strategier behövs för olika marknader och att kunskap om detta är färskvara som ständigt måste fyllas på. Han tryckte också på vikten av att arbeta med CSR, Corporate Social Responsibility, som en viktig del i att främja konkurrenskraften.

Nästa talare var Katarina Berg, global hr-direktör på Spotify, som utgick från fem utmaningar som finns för global HRM: att hitta rätt kompetens, en kultur – ett företag, tidsskillnader och arbetstidslagstiftning, ledarskap på distans samt samverkan mellan offentliga sektorn, näringsliv och forskning.

Katarina pekade på att det kan blir knepigt med tidsskillnader och arbetslagstiftning när man arbetar med kontor över hela världen. Tidsskillnaderna kan innebära långa arbetsdagar och frånvaron av flexibilitet i arbetstidslagstiftningen skapar problem om man jobbar på en global marknad. Hur löser vi det? Ett annat område som är svårt är ledarskap på distans. Det finns många digitala hjälpmedel, men möten är något speciellt. Hur får man förtroende för chefer på distans? Hon menade vidare att offentlig sektor, näringsliv och akademi borde kunna ha större utbyte av kunskap, något som hon ser att centrumet kan vara med och förverkliga.

Katarina uppmanade alla som jobbar med HR att bli lite mer taktiska. HR-personer rör sig i hela organisationen och kan därför höra vad som är på gång, innan det händer. Den kunskapen borde man använda sig av i större utsträckning för att utmana och ”stretcha” sin ledning.

Sist ut av talarna var Helena Lindholm Schultz, prorektor vid Göteborgs universitet. Helena pratade om globaliseringens utmaningar och konsekvenser. Det som händer någonstans i världen i form av finanskriser, naturkatastrofer och terroristdåd påverkar nästan omedelbart i andra delar av världen. Det gäller även arbetsmarknaden och arbetslivet vilket gör att ny kunskap behövs om exempelvis arbetsmarknadens logik, lagstiftning och uppbyggnad i andra länder. Göteborg har möjligheten att bli ett svenskt nav för forskning och utbildning om frågorna genom centrumet. Att Centrum för global human resource management redan från start har med sig viktiga aktörer i form av samarbetspartners betyder att samverkan är integrerad, något som Helena och universitetet ser mycket positivt på.

Handelsspexet Göteborg bidrog med en invigningsceremoni av ovanligare slag  som avslutades med att dekanerna Per Cramér, Handelshögskolan, och Birger Simonson, Samhällsvetenskapliga fakulteten, fick knyta kunskapens band som symbol för fortsatt samarbete mellan fakulteterna när det gäller utbildning, forskning och samverkan med näringsliv och offentlig sektor på HRM-området.

 

Tack till alla som var med och bidrog till en fantastisk invigning!

Kontakt:
Per Thilander, föreståndare, per.thilander@handels.gu.se eller 031-786 59 03
Linda Corin, föreståndare, linda.corin@gu.se eller 031-786 56 99


Foto: Daniel Karlsson och Malin Tengblad