Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

2 miljoner till att skapa förutsättningar för hållbar svensk turism

Publicerad

Den ökande turismen i Sverige spelar en allt viktigare roll för lokala näringsliv och arbetsmarknader. Men samtidigt som turism innebär tillväxt för många kommuner, utmanar den också samhällens hållbarhet. Nu ska två forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet se över hur turismutvecklingen kan integreras bättre i samhällsplaneringen för att kunna skapa förutsättningar för hållbar svensk turism.

- Den offentliga turismsektorn har fått kritik för sitt bristande engagemang i det hållbara samhällsbyggandet. Styrningen av turismutveckling i kommuner och regioner och får helt enkelt inte genomslag samhällsplaneringen, exempelvis i översiktsplaneringen, säger Kristina Nilsson Lindström, projektledare och forskare i kulturgeografi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Turism innebär i vissa kommuner att mark- och vattenområden exploateras, samt att infrastruktur och samhällsservice får en ökad belastning. Gemensamt för samhällen som upplever slitage, trängsel och målkonflikter kring mark- och vattenanvändning som ett resultat av turismutveckling, är att turismens behov inte, eller bara till viss del, finns med i samhällsplaneringen. Turismens komplexa natur och påverkan på samhällen speglar tydligt behovet av en integrerad offentlig styrning som kan bidra till turismens hållbara utveckling.

Målet med projektet är att skapa mer kunskap och metoder för att överbrygga strategiska, organisatoriska och kunskapsmässiga gap mellan turismutveckling och samhällsplanering. Detta kommer att ske genom att turismutvecklare, samhällsplanerare, politiker och forskare arbetar tillsammans med att utveckla metoder och processer.

- Vi hoppas att projektet leder till en implementering av innovativa samskapande strategier och modeller för styrning av den offentliga turismutvecklingen i kommuner och regioner med ett tydligt fokus på ett hållbart samhällsbyggande, säger Chiara Rinaldi, forskare i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.


Projektet är finansierat av Formas och knyter an till Formas forskningsagenda genom perspektiven styrning, policy och ekonomi samt organisation, samverkan och ledarskap och två teman; hållbar konsumtion och produktion samt hållbar mark- och vattenanvändning.

Kontakt

Kristina Nilsson Lindström, projektledare
E-post: kristina.lindstrom@handels.gu.se
Telefon: 031-786 4682