Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

2 miljoner kronor till forskningsprojekt om pensionsfonders förvaltning

Publicerad

Sven Hemlin har tillsammans med Magnus Jansson och Carl-Christian Trönnberg fått 2,1 miljoner kronor från Torsten Söderbergs stiftelse för projektet "Förbättring av pensionsfondernas förvaltnng genom: Starkare preditioner, säkrare riskbedömningar och förändrade beslutsstrategier". Projektet förväntas pågå i tre år med planerad start 2015.


Projektbeskrivning

De allmänna pensionsfonderna förvaltar tillsammans över 1 000 miljarder kronor i sina buffertfonder för att trygga pensionssystemets finansiella stabilitet över ekonomiska konjunkturer. För såväl den enskilde pensionären som för samhällsekonomin är det nödvändigt att pensionsfonderna lyckas uppnå en stabil men också en god avkastning över tid. AP-fondernas kapitalförvaltning har kritiserats för att de bedriver en dyr och ineffektiv förvaltning. I den senaste utvärderingen av buffertfonderna konstateras att ingen av fonderna når upp till målsättningen om en årlig genomsnittlig avkastning på 5% över en 10-års period (SOU 2011/12:130). Även i en internationell jämförelse framstår AP-fondernas kapitalförvaltning som relativt medioker (SOU 2011/12:130). AP-fondernas svårigheter att parera konjunktursvängningar har resulterat i att pensionärerna vid två tillfällen de senaste åren fått se sina pensioner sänkta (SOU 2011/12:130) och den närmaste framtiden ser inte ljus ut.

I projektet vill man titta närmare på hur man med utgångspunkt i ekonomisk och psykologisk forskning om beslutsfattande undersöka hur besluten om placeringar av pensionsfonder fattas och kan förbättras. De kommer att använda en mixad metoddesign med delstudier som kvasi-experiment av prognos- och riskbedömningar samt sms för att över tid fånga dag-för-dag-beslutsfattande i pensionsfonder.

Kontaktperson:
Sven Hemlin, sven.hemlin@gri.gu.se