Bild
Foto av Ann Hellström
Professor Ann Hellström är en av 30 forskare vid Göteborgs universitet som får projektanslag från Vetenskapsrådet inom utlysningen för medicin och hälsa. Hon får 4,8 miljoner till sin forskning om ögonsjukdomen ROP, som kan drabba förtidigt födda barn.
Foto: Margareta Gustafsson Kubista
Länkstig

150 miljoner i forskningsbidrag från Vetenskapsrådet inom medicin och hälsa

Publicerad

Forskare vid Göteborgs universitet får totalt 150 miljoner kronor från Vetenskapsrådet inom utlysningen för medicin och hälsa 2020. Åtta unga forskare får etableringsbidrag, och 30 forskare får projektbidrag.

Bäst har de unga forskarna vid lärosätet klarat sig i konkurrensen. Åtta forskare får sex miljoner vardera i etableringsstöd vilket innebär att mer än en fjärdedel av VR:s etableringsstöd inom medicin och hälsa går till forskare vid Göteborgs universitet.

– Det är otroligt glädjande att våra yngre forskare lyckats så väl, där många fått etableringsbidrag eller projektbidrag.  Jag har sett tidigare att många yngre lyckats bra även i andra utlysningar, och detta bekräftar min bild av att vi har många väldigt duktiga forskare i nästa generation, säger dekan Agneta Holmäng.

Totalt sett tillfaller strax över 15 procent av de tillgängliga medlen inom medicin och hälsa forskare vid Göteborgs universitet, vilket är enligt förväntan.

Läs mer på Vetenskapsrådets web

Bidrag till forskare vid Göteborgs universitet inom medicin och hälsa

PROJEKTBIDRAG

Per Albertsson, 4 800 000 kronor
Alfastrålande läkemedel från preklinik till klinik

Anna Benrick, 2 400 000 kronor
Fetma och förhöjda androgennivåer hos kvinnor; Adiponektin som ett nytt behandlingsalternativ för metabola, reproduktiva och psykologiska störningar

Fredrik Bergh Thorén, 4 800 000 kronor
Kan NK-celler utnyttjas för att eliminera den maligna klonen vid myeloida leukemier?

Mats Brännström, 4 800 000 kronor
Behandling av livmodersinfertilitet - livmodertransplantation och bioengineered livmoder

Inger Ekman, 2 400 000 kronor
Välbefinnande med Och för äldre sköra Personer genom Personcentrerat digitalt stöd (VOPe)

Mia Ericson, 2 400 000 kronor
Taurin och dess betydelse vid beroendesjukdom

Elias Eriksson, 4 800 000 kronor
Antidepressiva farmaka: effektivitet, användande, behandlingsresistens och verkningsmekanism

Kristina Eriksson, 2 400 000 kronor
Blod-hjärnbarriärens roll vid virusencefalit.

Helena Filipsson Nyström, 2 400 000
Inverkan av Graves sjukdom på hjärnan; från om till hur

Soffia Gudbjörnsdottir, 2 400 000 kronor
Typ1 Diabetes och miljöfaktorer

Eric Hanse, 2 400 000 kronor
Nanomodulen som den funktionella byggstenen för glutamatsynapsen

Ann Hellström, 4 800 000 kronor
Molekylärt försvar mot prematuritetsretinopati - prevention, prediktion, diagnostik och behandling

Jonas Hugosson, 4 800 000 kronor
Göteborg2- studien; En prospektivt randomiserad, populations-baserad prostatacancer screeningstudie med PSA följt av MR av prostata

Ulrika Islander, 4 800 000 kronor
Mot ny behandling av reumatoid artrit hos postmenopausala kvinnor - siktet inställt på en nyckelroll för IL-17

Helena Johansson, 2 400 000 kronor
Optimering av frakturriskbedömning med hjälp av machine learning

Marie Lagerquist, 2 400 000 kronor
Betydelsen av olika östrogen signaleringsvägar vid skydd mot benförlust

Ulf Lerner, 2 400 000 kronor
A-vitamin och inflammation som regulatorer av benformation

Stefan Maier, 2 400 000 kronor
Artificiell intelligens för reproducerbar MRT-diagnostik av prostatacancer

Anna Martner, 2 400 000 kronor
Translationella studier av NOX2-enzymet vid cancer

Claes Ohlsson, 4 800 000 kronor
Individanpassad osteoporosbehandling

Anna-Carin Olin, 3 600 000 kronor
Exponering för luftföroreningar och aktivering av kaskadsystement i små luftvägar

Milos Pekny, 2 400 000 kronor
Astrocyter - ny måltavla vid stroke och neurodegeneration

Matti Poutanen, 4 800 000 kronor
Patientanpassad prevention och behandling av könshormon-reglerade prostatacancermetastaser i skelettet

Stefano Romeo, 2 400 000 kronor
Förstå molekylärgenetik relaterat till fettleversjukdom

Madeleine Rådinger, 2 400 000 kronor
Molekylär karaktärisering av astma - Translationella studier

Per-Arne Svensson, 2 400 000 kronor
Långtidseffekter av fetmakirurgi på det dagliga livet

Bo Söderpalm, 7 200 000 kronor
Integrerade prekliniska och kliniska studier av alkoholberoende

Hadi Valadi, 2 400 000 kronor
Utforska hur celler skickar RNA till varandra via exosomer och hur denna process kan utnyttjas för terapeutiska ändamål

Christine Wennerås, 2 400 000 kronor
Patogenes och immunitet vid humana infektioner med den fästingburna bakterien Candidatus Neoehrlichia mikurensis

Ingrid Wernstedt Asterholm, 4 800 000 kronor
Kollagendegraderande makrofager vid subkutan fettvävsexpansion
 

ETABLERINGSBIDRAG

Lina Bergman, 6 000 000 kronor
Att förstå och behandla eklampsi

Carmen Corciulo, 6 000 000 kronor
Reglering av östrogen och adenosin receptorinteraktioner för artrosbehandling

Linda Engström Ruud, 6 000 000 kronor
Allt ljus på BNST: identifiering och manipulering av neuronala kretsar bakom anorexi och aversion

Jenny Gustafsson, 6 000 000 kronor
Hur tolererar vi vår tarmflora? Studier av bägarcellens roll i reglering av tarmimmunitet

Karl Mårild, 6 000 000 kronor
Prospektiv studie av tidiga miljöfaktorer och risken för inflammatorisk tarmsjukdom hos barn

Roger Olofsson Bagge, 6 000 000 kronor
Modern immunterapi i kombination med lokoregionala behandlingar för patienter med melanom - en translationell forskningsstrategi som involverar två randomiserade studier

Björn Redfors, 6 000 000 kronor
Ett nytt perspektiv på klinisk behandling vid akut hjärtinfarkt – fokus på myokardiell ’stunning’

Sjoerd van der Post, 6 000 000 kronor
Reglering av celldelning i kolon: En ny roll för redoxsignallering