Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

12 miljoner kr från Vetenskapsrådet för ny forskarskola

Docent Johan Lundin, institutionen för tillämpad IT, har tillsammans med kollegor från fem andra lärosäten tilldelats knappt 12 miljoner kronor i Vetenskapsrådets utlysning inom utbildningsvetenskap. Pengarna är avsedda för en forskarskola för digitala teknologier i utbildning (GRADE) mellan åren 2018-2021. De deltagande universiteten kommer att samarbeta för att ge kurser baserat på deras expertis inom området, olika forskningsmetoder, olika teoretiska perspektiv, analysverktyg och designfrågor inom forskningen. Den långsiktiga ambitionen med GRADE är ett nationellt centrum för forskning om digital teknologi i utbildning med antagning av doktorander vartannat år och ett program för post-doc anställningar. Deltagande lärosäten förutom Göteborgs universitet, är KTH, Högskolan i Gävle, Högskolan Väst, och Mittuniversitetet, samt Umeå universitet som är värduniversitet och samordnare för projektet.

johan lundin