Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Växtkraft, gräs som trots asfalt gror.
Växtkraft.
Foto: Nina Romanus

Heritage and Wellbeing

I detta forskningskluster ligger fokus på att studera relationen mellan kulturarv, välbefinnande och hälsa. Kulturarvets betydelse för vår hälsa är en fråga som blivit allt mer aktuell i relation till sådana globala utmaningar såsom migration. Klustret kommer att bedriva aktiviteter som dels syftar till att utveckla vår förståelse för kulturarvets betydelse för vår hälsa och välbefinnande, dels bedriva aktiviteter som syftar till att utveckla forskningsmetoder för att kritiskt kunna studera relationen mellan kulturarv, välbefinnande och hälsa. I samband med detta utvecklingsarbete kommer frågan om hur vårt förflutna brukas och mobiliseras i syfte att påverka välbefinnande och hälsa att stå i centrum.