Länkstig

Vuxenliv och åldrande (LIFE LAB)

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Psykologiska institutionen

Kort beskrivning

Vi studerar hur människor utvecklas genom hela livet, med ett fokus på att identifera de principer som styr hur människor utvecklas som yngre och äldre vuxna. För att förstå hur människor utvecklas som äldre är det viktigt att studera livsförhållanden under hela livet, inklusive barndomen och det yngre vuxenlivet.

Vi undersöker särskilt de genetiska mekanismer, beteendemönster och sociokulturella faktorer som påverkar hur psykiskt välmående och kognitiva förmågor (till exempel minne och beslutsfattande) förändras genom livet.