Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Maria Grundström
Länkstig

Visualisering och modellering av urban luftkvalitet - påverkan av vegetation, bebyggelsestruktur och trafikemissioner

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Webbplats
Urban
Futures
Projektets storlek
9 000 000 SEK
Projekttid
2019 - 2022
Projektägare
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Kort beskrivning

Visionen för framtidens städer är att kombinera hållbarhet med grönska och tät befolkning. För att uppnå en god luftmiljö är det nödvändigt att förstå ur vegetation, tät bebygglese och trafiksituation påverkar luftkvaliteten. Vi kommer att utveckla sofistikerade modellverktyg för att analysera den urbana luftkvaliteten med avseende på vegetation, byggnader och trafik.

Projektet CityAirSim har också ambitionen att utveckla ett interaktivt digital vektyg där användare kan uppleva stadsmiljö genom virtuell verklighet (virtual reality, VR) och utforska hur luftkvalitet påverkas genom att placera bebyggelse, vegetation och gator på olika sätt. Fältmätningar, modellutveckling och simulering av scenarion i projektet är grundläggande för utveckling av VR-verktyget. Projektet kombinerar kunskap från biologi och meteorologi med pedagogik och visualisering. VR-verktyget och övriga resultat avses kunna användas av lärare och studenter, av andra verksamma inom utbildning samt stadsplanering.

Medlemmar

Jenny Linden
Malin Gustafsson
Beata Stahre Wästberg
Thommy Eriksson
Johan Uddling
Fredrik Lindberg
David Rayner