Bild
väggmålningar i visualiserad kyrka
Bild från digital interaktiv modell av Södra Råda kyrka.
Foto: Gunnar Almevik och Jonathan Westin
Länkstig

Visualiserad medeltida träbyggnadskultur

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kulturvård

Kort beskrivning

Projektet Visualiserad medeltida träbyggnadskultur syftar till att undersöka relationer mellan människa och byggnad, genom att bearbeta och visualisera det medeltida kyrkobyggandets rumsliga och sinnliga aspekter med moderna digitala dokumentationsmetoder och visualiseringsverktyg. Projektet drivs inom Kungliga Vitterhetsakademiens Akademiforskartjänst för kulturhistorisk forskning med inriktning mot byggnadshistoriska studier.