Länkstig

Vignir Sigurdsson - Unga vuxna med IBD har ökad risk för störningar i bentäthet och kroppssammansättning

Publicerad

Vignir Sigurdsson disputerade den 6 maj 2021 inom ämnet pediatrik vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin.

Titel på avhandlingen: Young adults with childhood-onset inflammatory bowel disease - aspects of bone mineral density, body composition and physical exercise

Länk direkt till avhandlingen

Bild
Vignir Sigurdsson
Vignir Sigurdsson, barnläkare på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, vid Mag-, tarm- och levermottagningen
Foto: Ingibjörg Sigurdardottir

Unga vuxna med IBD har ökad risk för störningar i bentäthet och kroppssammansättning

Barn med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), vilket inkluderar både Crohns sjukdom och ulcerös kolit, är en riskgrupp för att utveckla låg bentäthet och störd kroppssammansättning. Detta bland annat för att de ofta levt med långvarig inflammation, läkemedelsbiverkningar, näringsbrist och låg nivå av fysisk träning på grund av återkommande eller ihållande symptom från tarmen (Fig. 5 nedan). Detta faktum kan påverka utvecklingen av bentätheten och kroppssammansättningen på ett negativt sätt längre fram i livet.

Inflammatorisk tarmsjukdom
Fig 5 från avhandlingen. Inflammatorisk tarmsjukdom är associerad med flertal modifierbara faktorer som kan påverka bentäthet och kroppsammansättning
Foto: Illustration: Ingibjörg Sigurðardóttir and Vignir Sigurðsson

I ung vuxenålder uppnår individer sin maximala bentäthet, vilket är en viktig faktor för frakturrisk senare i livet, då bentäthet försämras med ålder (Fig. 6 nedan). Men hos individer, som haft IBD ända sedan de var små, och upp i vuxen ålder, finns det i dag en begränsad kunskap om utvecklingen av bentäthet i ung vuxenålder.

– Min avhandling handlar om bentäthet och kroppssammansättning hos unga vuxna som har vuxit upp med inflammatorisk tarmsjukdom under barndomen. Forskningsresultaten visar nu att det hos unga vuxna män med pediatrisk IBD finns en stor risk för låg bentäthet, i motsats till unga vuxna kvinnor med pediatrisk IBD som har liknande bentäthet som kontrollgruppen, säger Vignir Sigurdsson, barnläkare på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, vid Mag-, tarm- och levermottagningen.

Medan risken för störd kroppssammansättning i ung vuxenålder, det vill säga låg muskelmassa och hög fettprocent eller kombination av både, finns hos både unga män och kvinnor som har haft IBD sedan barndomen. Låg muskelmassa är särskilt vanlig hos unga män med Crohns sjukdom.

Utveckling av bentäthet med åldern
Fig 6 från avhandlingen. Utveckling av bentäthet med åldern. Majoriteten av benmassan byggs upp under barn och ungdomsåren och når maximal bentäthet i ung vuxenålder. Sen minskar den successivt med åldern och minskningen blir snabbare efter menopaus.
Foto: Illustration: Ingibjörg Sigurðardóttir and Vignir Sigurðsson

Fysisk träning bra även i vuxenålder för unga vuxna med pediatrisk IBD

– Trots alla störningar ser det ut som att regelbunden fysisk träning delvis kan motverka sjukdomens skadliga effekter på bentäthet och kroppssammansättning. Gruppen av patienter som tränade mer än 4 timmar per vecka hade liknande bentäthet och kroppssammansättning som friska kontrollgruppen.

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Handledare: Robert Saalman
Biträdande handledare: Mattias Lorentzon

Opponent: Jørgen Jahnsen, Dept of Gastroenterology, Akershus University Hospital and University of Oslo, Norge

Betygsnämnd:  Anders Elfvin, Pia Karlsland-Åkeson och Ingvar Bosaeus