Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Utvärdering av Områdesbaserade samverkansteamet i Hjällbo

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
250000
Projekttid
2019 - 2020
Projektägare
Institutionen för Socialt arbete

Finansiär
Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Kort beskrivning

Arbetsmetoden Områdesbaserade samverkansteam är en långsiktig brottspreventiv insats riktad till unga personer i stadsdelen Angered i Göteborg, som bygger på ett nära samarbete mellan skola och socialtjänst, men även polis och fritid.

Utvärderingen syftar till att, utifrån ett verksamhetsperspektiv och med en programteoretisk ansats, beskriva, förstå och problematisera den arbetsmodell som Samverkansteamet utvecklat sedan 2016. Ambitionen är att identifiera framgångsfaktorer i arbetsmodellen, bidra till utveckling av modellens av metoder och teoretiska ramverk, till att stärka det kontinuerliga gemensamma lärandet inom ramen för myndighetssamverkan i Angered samt utgöra ett kunskapsbidrag i förhållande till andra brottspreventiva metoder och förhållningssätt i lokalsamhällen av Angereds karaktär.

Kontakt

Susanne Liljeholm Hansson

susanne.liljeholm-hansson@socwork.gu.se
031-786 6385