Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

UPPRÄTT - Uppföljningsstudier inom Rättspsykiatrin

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

UPPRÄTT är ett projekt där vi följer upp flera kliniska kohorter/studiegrupper bestående av rättspsykiatriskt utredda individer, förövare dömda för vålds- och sexualbrott, och ungdomar placerade i institutionsvård utifrån olika register med huvudsakligt fokus på förekomst av kriminalitet men också ohälsa och vårdkonsumtion. Projektets syfte handlar om att beskriva utvecklingen av aggressivt antisociala beteenden och psykiska störningar under perioder från 3-5 år upp till 10-15 år, och i vissa upp emot omkring 20 år, samt att identifiera (behandlingsbara) prediktorer relaterade till dessa negativa utfall. Uppföljningsdata har redovisats för flera av dessa studiegrupper, medan studier alltjämt pågår kring framför allt förövare av sexualbrott och kvinnor som brukat allvarligt/dödligt våld.