Bild
Gammal karta
Cartographic Cadaster, Uppsala, 1635
Länkstig

Trovärdiga åtaganden och pålitligt maktutövande: En undersökning av demokratiserings effekter på statsbyggande

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
4780000
Projekttid
2014 - 2018
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Projektet syftar till att undersöka effekterna av demokratisering på staters kapacitet att förbättra människors välbefinnande, under olika skeden av statsbyggnadsprocessen. Projektet har tre specifika mål: (1) att utveckla en ny teoretisk ansats för att förstå sambandet mellan demokrati, staters kapacitet och människors välbefinnande, och därmed erbjuda ett alternativ till den dominerande ansatsen i samtida statsvetenskap, nämligen teorin om trovärdiga åtaganden; (2) att samla in historisk data av staters kapacitet om ett stort antal fall som och analysera dem statistiskt, för att testa de teoretiska ansatser som härrör från teorin; (3) att sammanställa och kvalitativt analysera ett mindre antal historiska och samtida fall från för att fastställa kausala kopplingar mellan staters kapacitet, demokratisering och människors välbefinnande.