Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Supply Chain Finance

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
3 000 000 SEK
Projekttid
2016 - 2019
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Kort beskrivning

Synliggörandet av flöden i leveranskedjor skapar möjligheter för effektivisering, riskreducering och inte minst reducerad informationsasymmetri. Supply Chain Finance (SCF) är ett samlingsbegrepp för att belysa finansieringen och flödet av pengar i leveranskedjor och inom ramen för ett flerdisciplinärt forskningsprojekt på Handelshögskolan studeras hur de olika parterna i en leveranskedja påverkas när fysiska, informationsrelaterade och finansiella flöden synliggörs. Forskningsprojektet tar sin utgångspunkt i den digitala utvecklingen som ett medel för att stärka den ”svagaste” länken i leveranskedjan och därmed göra hela kedja mera motståndskraftig.