Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Social klass och politiska attityder. En studie av den politiska effekten av erfarenheter i arbetslivet

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
2 600 000
Projekttid
2008 - 2011
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Många undersökningar har visat att människors klasstillhörighet har betydelse för deras politiska uppfattningar. I tidigare forskning om samband mellan klass och politiska attityder har man pekat på sådana bakomliggande orsaker som klassbakgrundens socialiserande verkan, hushållets klassammansättning, samt klasskulturers och politiska rörelsers betydelse för klassintressen. Senare forskning har också visat på betydelsen av organiserade intressen och s.k. politisk artikulering för samband mellan klass och politiska attityder. Det finns dock en stark koppling mellan individers klassposition och deras arbete och arbetsuppgifter, och det
problem som detta projekt avser att undersöka är vilka typer av erfarenheter i arbetslivet som får politisk betydelse för förvärvsarbetande individer.