Bild
Bild från forskningsprojektet Skimmer och härvor.
Foto: Theo Ågren
Länkstig

Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2023
Projektägare
HDK-Valand – Högskolan för konst och design

Finansiär
Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund, HDK-Valand – Högskolan för konst och design

Kort beskrivning

”Skimmer och härvor” är ett långsiktigt projekt initierat och lett av Theo Ågren och Thomas Laurien. Under denna övergripande titel arbetar vi processbaserat och transdisciplinärt, och vi kombinerar konstnärliga metoder och förhållningssätt med posthumanistiska perspektiv och ambitioner. Av centralt intresse för oss är hur konstnärligt arbete kan medverka till förändrade och hållbara relationer mellan människor och fler-än-människor.
I projektet ”Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker” utgår vi specifikt från avrinningsområdet Viskan. Projektet genomförs i nära samarbete med Rydals museum och Textilmuseet i Borås, men även i samverkan med ett flertal andra aktörer.