Länkstig

Samhällsstyrningens kvalitet, statlig intervention och demokratisk ansvarsskyldighet i Europa

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
1 318 000
Projekttid
2021 - 2022
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Detta projekt behandlar centrala teoretiska och empiriska utmaningar som Europa står inför idag. Utgångspunkten är att Samhällsstyrningens kvalitet (’QoG’) på institutioner, som förstås som en rättvis och opartisk tillämpning av lagar och politik med låga korruptionsnivåer, är avgörande för att förstå dagens politik. Dessutom varierar QoG avsevärt inom och mellan europeiska länder.

Projektet bygger på mer än 12 år av Charrons tidigare vetenskapliga arbete och organiseras i stort sett i tre delar. Först ska han studera konsekvenser av varierande QoG på EU-medborgarnas politiska preferenser, nämligen hur uppfattningar om korruption påverkar allmänhetens efterfrågan på statligt ingripande i det sociala livet när det gäller omfördelningspolitik som beskattning, reglering och till och med omfördelning inom EU i form av bistånd till medlemsländer i behov efter COVID-19, tillsammans med preferenser för auktoritära "starka man" -policyer. För det andra är han intresserad av europeiska väljares svar på politisk korruption, och varför vissa politiker hålls ansvariga (eller inte), t.ex. orsaker till korruption. För det tredje är organisationen och analysen av nyligen insamlade primära data 2020--2021: en EU-finansierad undersökning av över 120 000 respondenter i 27 EU-länder från den fjärde omgången av ”European Quality of Government Index”, nya tidsseriedata om tusentals kommuner på europeisk lokal nivå och en enkätundersökning vid det rumänska kommunvalet i September 2020.