Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

På gränsen till frihet. Om halvvägshusets betydelse för klienter under utsluss från anstalt.

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
300000
Projekttid
2017 - 2018
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Syftet med detta projekt är att belysa ett antal intagnas erfarenheter av utslussning från anstalt via halvvägshus. Genom en narrativt orienterad intervjustudie är syftet mer specifikt att studera och analysera intervjupersonernas sätt att förstå, tillgodogöra sig, relatera och anpassa sig till halvvägshusets vardagliga praktik. Kontexten för studien är Kriminalvårdens halvvägshus i Göteborg. Intervjuer har genomförts med åtta män under tiden de varit inskrivna på halvvägshuset. Uppföljningsintervjuer har genomförts med tre av dessa män ett år efter villkorlig frigivning.