Bild
Foto: Jacek Dylak
Länkstig

Organizing Integration: Att organisera utrikes föddas arbetsmarknadsintegration – teori och praktik

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektets storlek
18 000 000
Projekttid
2017 - pågående
Projektägare
Andreas Diedrich

Kort beskrivning

Programmet syftar till att undersöka de utmaningar och möjligheter som skapas av olika initiativ vars mål är att underlätta integration, liksom att undersöka de problem som det innebär att koordinera och organisera denna stora mängd initiativ och satsningar. I programmet studeras hur initiativ tänkta att stödja utlandsföddas arbetsmarknadsintegration fungerar i praktiken: hur förespråkare av dessa initiativ och de utrikesfödda personerna skapar sig en uppfattning om vad de betyder, och hur de är organiserade med hjälp av en mängd olika idéer, människor, objekt och handlingar. Målet är att skapa ny kunskap för att kunna etablera mer hållbara processer och praktiker för integration av utlandsfödda på arbetsmarknaden.
I programmet används en kombination av arkivstudier, fältstudier och innehållsanalys av både texter och visuellt material.

Deltagare inom Göteborgs universitet

Sara Brorström
Barbara Czarniawska
Andreas Diedrich
Emma Ek Österberg
Hanna Hellgren
Eva Maria Jernsand
Helena Kraff
Vedran Omanovic
Maria-José Zapata Campos
Patrik Zapata

Externa deltagare

Quang Evansluong
Sara Glännefors