Länkstig

Organizing and Managing Nordic Local Government

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - pågående
Projektägare
Aalborg universitet och deltagarna

Kort beskrivning

Detta projekt är förankrat i två traditioner; organisationsstudier och offentlig förvaltning. Kommuner ses som både institutioner, organisationer, delar av en välfärdsstat och lokala samhällen som ansvarar för att leverera tjänster inom ett territorium med varierande regional dynamik. Kommunala toppledare ses som både tjänstemän och ledare som arbetar inom ett styrningssystem som kännetecknas av olika ofta konkurrerande paradigmer som orsakar paradoxer, dilemman eller åtminstone spänningar för ledningen för kommunala topcheferna, som verkar i det grå området mellan politik och administration. Studien är jämförande och baseras på forskare och data från alla nordiska länder.

Projektdeltagare

Anna Cregård

Dag Olaf Torjesen

Eva Marín Hlynsdóttir

Hans P Saxi

Harald Torsteinsen

Morten Balle Hansen

Rolf Solli

Siv Sandberg

Tilde Marie Bertelsen

Tor-Ivar Karlsen