Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Organisering av komplex sjukvårdspraktik

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
2 530 000
Projekttid
2015 - 2017
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
Forte

Kort beskrivning

Det pågår en genomgripande teknik- och kunskapsutveckling i sjukvården. Bland drivkrafterna bakom dessa förändringar finns starka förväntningar på förbättrade behandlingsmetoder och effektiv användning av resurser, men för att dessa förväntningar ska förverkligas krävs nya sätt att organisera arbete. Ett exempel på en sådan utveckling är så kallade Hybridsalar där diagnos och behandling kombineras till fördel för patienter med hög risk som lider av komplexa problem. Studien fokuserar på hur samverkan och lärande mellan yrkesgrupper med olika arbetsuppgifter och kompetenser sker i relation till den nya tekniken. Studien visar hur ny praktik konstrueras i mötet mellan tidigare erfarenheter, stablerade professionella identiteter och ny teknologi.