Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Organisering av innovativa och komplexa praktiker

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
2 350 000
Projekttid
2014 - 2017
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Kort beskrivning

Syftet med projektet har varit att stödja lärande och att utveckla kunskap kring organisering av innovativ och komplex praktik i hälso- och sjukvården, mer specifikt hybridsalar där diagnostisering och behandling kan ske samtidigt och flera olika medicinska specialiteter samverkar. Projektet har bidragit till kunskap kring hur man utvecklar metoder, rutiner och förhållningssätt som integrerar ny teknik och nya medicinska praktiker, samt hur detta implementeras på ett för patienter och personal säkert sätt. Dessutom har projektet bidragit till att utveckla kunskap kring organisatorisk och fysisk integration vid implementering av tekniska system.