Länkstig

OMC - Utbildning, fortbildning och kunskapsöverföring inom kulturarvsområdet

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för kulturvård

Samarbetspartners
Riksantikvarieämbetet
Finansiär
Riksantikvarieämbetet och Europakommissionen

Kort beskrivning

Den europeiska kulturagendan främjar samverkan och mångfald inom kultur och kulturarvsområdet utan bindande lagstiftning. En gemensam arbetsform är den öppna samordningsmetoden (Open Method of Coordination, OMC) där unionens medlemsländer samarbetar tillsammans med angelägna uppgifter. 2017 startades en arbetsgrupp med representanter från 23 av Europeiska unionens medlemsländer för att analysera nuläge och framtida behov av utbildning, fortbildning och kunskapsöverföring för professionella aktörer inom kulturarvsområdet. Arbetsgruppens mandat var att kartlägga behov, följa upp mål och ställa rekommendationer, samt att främja utbyte av erfarenheter och goda exempel.