Bild
Solnedgång utsikt från forskningsfartyg med provtagning.
Länkstig

Marine Geology Group

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Vår grupp studerar sedimenten i havet och i kustzonen med fjordar och vikar.

Vi undersöker vilka processer som skapar sedimenten, hur och var sedimenten avlagras, vad de innehåller och vad påverkar deras utbredning och sammansättning. För detta används tekniker för kartläggning och provtagning såsom sedimentekolod och multibeam, samt provtagare (lod) för långa respektive korta sedimentkärnor.

Sedimenten hjälper oss att förstå historiska förändringar av havsmiljön sådant som t.ex. variationer i utflöden från land, vattenståndsförändringar, havsströmmar, biologisk produktion, havsförsurning, syresättning och klimatförändringar.

Vi studerar också hur geologiska processer och havsströmmar påverkar vår havsmiljö genom utbredning och transport av föroreningsämnen vilka spridits av människan.