Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Maria Lycke - Nya diagnostiska test kan förbättra tidig upptäckt av äggstockscancer

Publicerad

Maria Lycke disputerade den 24 april vid avdelningen för obstetrik och gynekologi, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin.

Titel på avhandlingen: Clinical implementation of novel diagnostic biomarkers for epithelial ovarian cancer - Can we improve diagnosis?

Bild

Länk direkt till avhandlingen

Nya diagnostiska test kan förbättra tidig upptäckt av äggstockscancer

Äggstockscancer eller EOC (epithelial äggstockscancer) är en ovanlig sjukdom, som drabbar cirka 700 kvinnor i Sverige varje år, och har en hög dödlighet eftersom den diagnosticeras sent. Dessutom är det svårt att skilja de godartade förändringarna från de elakartade då de kan växa på liknande sätt. Detta kan medföra att kvinnor genomgår operation kanske helt i onödan, och för kvinnor i barnafödande ålder kan det resultera i att deras äggstockar avlägsnas alltför tidigt, då de fortfarande har en viktig hormonell funktion.

- Därför är det viktigt att hitta förbättrade metoder för att kunna upptäcka äggstockscancer (EOC) tidigare än man hittills gjort. Genom tidig upptäckt kan vi förbättra överlevnaden avsevärt och även minska de besvär som stor kirurgi kan innebära, detta handlar min avhandling om, säger Maria Lycke, specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, snart med subspecialisering inom gynekologisk tumörkirurg.

Vården behöver även förbättrade diagnostiska metoder för att skilja mellan godartade och elakartade förändringar.

- Vi undersökte två ämnen i blodet så kallade biomarkörer, dels den redan etablerade CA125 och sedan HE4, samt kombinationer av dessa. Våra resultat styrker att CA125 är bra på att hitta kvinnor med äggstockscancer, och visar även att HE4 förbättrade diagnostiken genom att skilja ut de som hade en godartad förändring från de elakartade och är ett komplement till CA125. Samt att en kombination av markörerna och flera så kallade algoritmer ytterligare förbättrade diagnostiken.

Det sista delarbetet visar också att det är möjligt att med hög specificitet upptäcka mutationer och ctDNA från ovarialcancer i vätskebaserade biopsier från blod, livmoderhals och livmoderslemhinna

- Avhandlingen demonstrerar potentialen i ett framtida protein- och genmutationsbaserat diagnostiskt test för en förbättrad tidig upptäckt av äggstockscancer (EOC) och testet kan eventuellt bli en metod för screening av äggstockscancer.

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Huvudhandledare: Karin Sundfeldt
Bihandledare: Björg Kristjansdottir, Benjamin Ulfenborg
Opponent: Angelique Flöter-Rådestad, Karolinska institutet, Stockholm
Betygsnämnd: Anders Elfvin, Martin Dalin och David Lindquist