Bild
öring och flodpärlmussla
Länkstig

Laxekologi-gruppen (SEG)

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Webbplats
Läs mer!
Projektägare
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Kort beskrivning

Inom SEG undersöker vi spridningsmönster och ekologi hos laxfisk, främst havsöring. Vi kombinerar labb och fältstudier för att förståelse hur beteende och fysiologi korrelerar med spridning och tillväxt i olika miljöer. Vi studerar också effekten av konkurrens inom och mellan arter av våra inhemska laxfiskar men också hur de påverkas av invasiva arter som bäckröding. Vi har ett brett samarbete på nationell och internationell nivå där vi bland annat försöker ta fram gemensamma modeller för skattning av havsöringspopulationer i olika miljöer.

Ett annat spår handlar om samspelet mellan flodpärlmussla och laxfisk. Musslans larver lever under flera månader på fiskens gälar och vi fokuserar på hur detta påverkar fisken.

Extern hemsida

Du kan läsa mer om gruppens arbete och forskning på deras externa hemsida, den hittar du HÄR.

Bilder från fält

fältarbete
Magnus och Johan i fält
Magnus i fält
Magnus
Niklas
Niklas fångar musslor