Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lärandets betydelse för att kunna hantera föränderliga krav i arbetet

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
758 285
Projekttid
2016 - 2020
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Det lyfts ofta fram lärande i form av ständigt förbättringsarbete behövs inom hälso- och sjukvården för att kunna hantera föränderliga krav på innovativa sätt. Många vårdarbetsplatser vill i detta sammanhang ha stöd i att tillämpa mer hållbara och praktiknära sätt att bedriva ett utvecklingsarbete som integrerar hälso- och arbetsmiljöfrågor. Syftet med projektet är att få en fördjupad förståelse för vilken betydelse lärande på olika organisationsnivåer under pågående verksamhetsutveckling har för främjandet av medarbetares välmående och engagemang. Inom ramen för projektet kommer longitudinella samband och samspel mellan lärande på olika organisationsnivåer och medarbetares välmående och engagemang att analyseras. Vidare kommer fördjupade kvalitativa fallstudier att göras.

Projektledare: Andrea Eriksson, KTH, Avdelningen för Ergonomi, andrea4@kth.se

Projektmedarbetare:
Lotta Dellve, GU, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Email: lotta.dellve@socav.gu.se

Göran Jutengren, Högskolan i Borås, Sektionen för arbetsliv och välfärd, Email: goran.jutengren@hb.se

Ellen Jaldestad, doktorand, KTH, Avdelningen för Ergonomi,  Email: ellkar@kth.se

Marcus Strömgren, PhD, KTH, Avdelningen för Ergonomi, Hälsocentrum Västmanland i Region Västmanland