Länkstig

Laboratory of astrocyte biology and CNS regeneration

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Astrocyter är celler som kontrollerar många funktioner och homeostatiska mekanismer i hjärna och ryggmärg. Vår forskning undersöker hur modulering av astrocyternas aktivering kan utgöra en viktig angreppspunkt i utvecklingen av nya behandlingar för stroke, skador i hjärna och ryggmärg samt för neurodegenerativa sjukdomar.

none
Astrocyter är celler i CNS som påverkar regeneration och funktionsåterkomst efter stroke eller skada i CNS. Här visualiseras astrocyter i rött och grönt, områdena för direktkontakt mellan astrocyter är i gult.
Foto: Reproduced from Wilhelmsson et al., 2006, PNAS 103:17513 under CC BY-NC 4.0

Gruppmedlemmar

Forskargruppsledare:

Milos Pekny, med. dr, professor

Forskare:

Ulrika Wilhelmsson, med. dr
Yolanda de Pablo, med. dr

Doktorand:

Malgorzata Michalowska

Alumni:

Daniel Andersson, Karina Apriko, Meng Chen, Camilla Eliasson, Maryam Faiz, Kerstin Lagervall, Isabell Lebkuechner, Lizhen Li, Andrea Lundqvist, Pavel Marasek, Elin Möllerström, Maria Pedraza, Michelle Porritt, Till Puschmann, Carina Sihlbom, Anders Ståhlberg, Åsa Widestrand och Xiaoyang Yang