Länkstig

Kvantifiering av hjärnpåverkan och kognition vid operation av skalle och hjärna

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Syftet med detta projekt är att undersöka om biomarkörer som möjliggör diagnostik av hjärnpåverkan vid sjukdomar (som traumatisk skallskada och stroke) även påverkas av hjärnkirurgi. Vi undersöker också om mätning av markörerna kan användas för att förutsäga hur patienter på sikt mår efter en hjärnoperation.

Bakgrund

Hjärnkirurgi innebär nästan alltid någon form av manipulation av hjärnvävnaden. Även om operationen rent tekniskt varit lyckad, kan patienten få mycket långdragna besvär med fatigue (hjärntrötthet) och koncentrationssvårigheter. Metoder för att förutsäga dessa problem saknas.

Tidigare studier har visat att mätning av hjärnskademarkörer i blod möjliggör diagnostik av hjärnpåverkan vid sjukdomar som traumatisk skallskada och stroke.

Vår forskning

I detta projekt undersöker vi om biomarkörerna även påverkas av hjärnkirurgi, och om mätning av dem kan användas för att förutsäga hur patienter mår på sikt, efter en hjärnoperation.

Deltagare

Projektledare

Thomas Skoglund, överläkare, docent

Forskare

Kaj Blennow, professor
Asgeir Jakola, specialistläkare, docent
Johan Ljungqvist, specialistläkare, forskare
Bertil Rydenhag, överläkare, professor
Katarina Stibrant Sunnerhagen, professor
Ann Sörbo, överläkare, forskare
Henrik Zetterberg, professor

Forskningssköterska

Christian Björnholdt Böll
Lena Hansen

Doktorand

Isak Michaëlsson, underläkare

Projektet pågår inom sektionen för klinisk neurovetenskap, vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, vid den medicinska fakulteten Sahlgrenska akademin