Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kvantifiering av hjärnpåverkan och kognition vid operation av skalle och hjärna

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Hjärnkirurgi innebär nästan alltid någon form av manipulation av hjärnvävnaden. Även om operationen rent tekniskt varit lyckad kan patienten få mycket långdragna besvär med fatigue och koncentrationssvårigheter. Metoder för att förutsäga dessa problem saknas. Tidigare studier har visat att mätning av hjärnskademarkörer i blod möjliggör diagnostik av hjärnpåverkan vid sjukdomar som traumatisk skallskada och stroke. Syftet med detta projekt är att undersöka om dessa biomarkörer även påverkas av hjärnkirurgi och om mätning av dem kan användas för att förutsäga hur patienter mår på sikt efter en hjärnoperation.

Gruppmedlemmar

Projektledare:

Thomas Skoglund

Forskare:

Kaj Blennow
Asgeir Jakola
Johan Ljungqvist
Bertil Rydenhag
Katarina Stibrant Sunnerhagen
Ann Sörbo
Henrik Zetterberg

Forskningssköterska:

Christian Björnholdt Böll
Lena Hansen

Förberedande studier:

Isak Michaëlsson