Länkstig

Koppling av förstärkt uppvärmning över den tibetanska platån till den ökade frekvensen av europeiska sommarvärmeböljor

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2 993 000
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
Institutionen för geovetenskaper

Kort beskrivning

Under de senaste årtiondena har både förekomsten och intensiteten av sommarvärmebölja (SHW) över Europa ökat. Med tanke på den förstärkta och förhöjda uppvärmningen av den tibetanska platån (TP) är det möjligt att förändringar i TP kan påverka atmosfärcirkulationer i mellanbreddgraderna genom de dynamiska länkarna i klimatsystemet, vilket i sin tur bidrar till utvecklingen av SHW i Europa. I en första studie hittade vi ett statistiskt signifikant samband mellan TPs temperaur och SHW i Europa, vilket visar att denna hypotes är värd att undersökas ytterligare. Projekt inriktar på att bättre förstår den roll som TP-uppvärmningen har spelat för atmosfärcirkulationen och SHW över Europa. Huvudsyftet är att kvantifiera de möjliga effekterna av förändringarna i TP-uppvärmningen på europeiska SHW, samt att förstå de underliggande mekanismerna.