Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kommundirektörer över tiden

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Förvaltningshögskolan

Kort beskrivning

En omfattande datainsamling gjordes 1995 inom ramen för det projekt som kallades UDITE. I ett stort antal länder studerades kommundirektörer deras roller, attityder och bakgrund ingående. Sedan dess har motsvarande, om än något utökat, datainsamlingar gjorts vart femte år i Sverige. Under 2020 genomfördes den sjätte och senaste enkäten som görs till föremål för analys.

Projektdeltagare

Anna Cregård

Rolf Solli