Länkstig

Klinisk neurofysiologi

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Här bedrivs grundforskning på det autonoma nervsystemets fysiologi och patofysiologi. Forskargruppens huvudfokus ligger på sympatiska neuro-effektorers mekanismer – hur de regleras samt hur nervaktivitet förändras vid sjukdom.

Vår kliniska forskningsverksamhet innefattar

  • intensivvårdsmonitorering
  • prehospital diagnostik och monitorering av intrakraniella blödningar
  • synelektrofysiologi
  • epilepsidiagnostik och underliggande mekanismer

Det senare innefattar även djurexperimentell verksamhet. 

Forskargruppen har nära samarbete med forskargrupper på Chalmers tekniska högskola avseende signalgenerering och signalanalys, samt med preklinisk neurofysiologi.

Gruppmedlemmar

Forskargruppsledare:

Mikael Elam, professor, överläkare
Justin Schneiderman, docent, universitetslektor

Forskare:

John Jonsson Eskelin, PhD, examinerad läkare
Linda Lundblad, PhD, biomedicinsk analytiker
Josefin Nilsson, docent, överläkare
Joakim Strandberg, PhD, ST-läkare

Forskarstuderande:

Sara Joelsson, ST-läkare