Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Klinisk neurofysiologi

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Här bedrivs grundforskning på det autonoma nervsystemets fysiologi och patofysiologi. Forskargruppens huvudfokus ligger på sympatiska neuro-effektorers mekanismer – hur de regleras samt hur nervaktivitet förändras vid sjukdom.

Vår kliniska forskningsverksamhet innefattar

  • intensivvårdsmonitorering
  • prehospital diagnostik och monitorering av intrakraniella blödningar
  • synelektrofysiologi
  • epilepsidiagnostik och underliggande mekanismer

Det senare innefattar även djurexperimentell verksamhet. 

Forskargruppen har nära samarbete med forskargrupper på Chalmers tekniska högskola avseende signalgenerering och signalanalys, samt med preklinisk neurofysiologi.

Gruppmedlemmar

Forskargruppsledare:

Mikael Elam, professor
Justin Schneiderman, docent, universitetslektor

Forskare:

Josefin Nilsson, docent
Joakim Strandberg, doktor
Linda Lundblad, doktor

Forskarstuderande:

John Jonsson Eskelin 
Sara Joelsson 
Tomás Gómez Vecchio
Olivia Näslund