Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Klinisk neurofysiologi

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Klinisk Neurofysiologi bedriver grundforskning på människa avseende det autonoma nervsystemets fysiologi och patofysiologi, med huvudfokus på sympatiska neuro-effektor mekanismer – hur de regleras samt hur nervaktivitet förändras vid sjukdom.

Klinisk fou-verksamhet innefattar intensivvårdsmonitorering, prehospital diagnostik och monitorering av intrakraniella blödningar, synelektrofysiologi, samt epilepsidiagnostik och underliggande mekanismer, där det senare även innefattar djurexperimentell verksamhet.

Forskargruppen har nära samarbete med forskargrupper på Chalmers avseende signalgenerering och signalanalys, samt med preklinisk neurofysiologi.

Gruppmedlemmar

Forskargruppsledare:

Mikael Elam
Justin Schneiderman

Forskare:

Josefin Nilsson
Joakim Strandberg
Linda Lundblad

Forskarstuderande:

John Jonsson Eskelin
Sara Joelsson

Förberedande studier:

Tomás Gómez Vecchio
Olivia Näslund