Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Cover illustration by Jamshid Kohestani
Länkstig

Kimia Kohestani - Magnetkamera träffsäkrare metod för prostatascreening

Publicerad

Kimia Kohestani disputerade den 12 maj 2021 inom ämnet urologi vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin.

Titel på avhandlingen: Magnetic Resonance Imaging as a Screening Tool for Prostate Cancer

 

Bild
Kimia Kohestani
Kimia Kohestani, specialistläkare vid verksamhetsområdet Urologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Foto: Anna Grenabo Bergdahl

Länk direkt till avhandlingen

Magnetkamera­ - träffsäkrare metod för prostatascreening

Årligen dör 2 300 svenska män av prostatacancer, Sveriges vanligaste cancerform. Den metod som under flera decennier har använts som en markör för prostatacancer är det enkla blodprovet prostataspecifikt antigen (PSA). Fördelen med PSA-testning är att allvarlig prostatacancer kan upptäckas i ett tidigt skede och därmed öka chansen att bli botad. Men många män lever med en tämligen godartad prostatacancer, utan symptom, nackdelen med PSA-provtagning blir då att även prostatacancer som aldrig skulle ha utvecklats till en allvarlig sjukdom hittas, och att de drabbade männen blir överbehandlade, det vill säga utredas och behandlas i onödan, ofta med biverkningar och försämrad livskvalitet som följd.

– Studier har visat att regelbunden provtagning av PSA minskar dödligheten i prostatacancer. Dock anses inte detta överväga nackdelarna och i Sverige har Socialstyrelsen inte funnit skäl nog att rekommendera allmän screening för prostatacancer med PSA-test. För att rekommendera screening för prostatacancer behövs alltså en ny metod som bättre kan skilja mellan betydelsefull/behandlingsmotiverande och icke-behandlingsmotiverande former av prostatacancer, säger Kimia Kohestani, specialistläkare vid verksamhetsområdet Urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Med en sådan metod skulle balansen mellan nyttan av screening (dvs. minskad dödlighet i prostatacancer) och den skada som screeningen kan medföra (dvs. överbehandling med biverkningar oro med mera), kunna förbättras dramatiskt på befolkningsnivå och möjliggöra införandet av allmän screening för prostatacancer. 

Foto: Illustration: Jamshid Kohestani

Magnetkamera­undersökning bättre på att upptäcka allvarlig prostatacancer

– Syftet med min avhandling var att undersöka vad magnetkamera­undersökning som metod kan bidra med i screening av prostatacancer, med fokus på dess tillförlitlighet i att finna cancer som är betydelsefull och behöver behandlas.

Den övergripande slutsatsen i avhandlingen är att magnetkamera­undersökning, tillsammans med PSA-prov, har en betydelsefull roll i screening för prostatacancer.

– Fortsatt forskning inom området kommer framöver sannolikt att ytterligare precisera magnetkameraundersökningens roll. En storskalig studie som Göteborg 2-studien* med en deltagarfrekvens på 50 procent kommer på sikt troligen att kunna besvara frågan om fördelarna/nyttan med screening för prostatacancer kan överväga nackdelarna/skadan när kombinationen PSA-prov och magnetkameraundersökning används som metod. Bland deltagarna i studien ses en hög acceptans för screeningmodellen.

Röntgenläkarens erfarenhet har betydelse för tolkning och kvalitet

Hur väl magnetkameraundersökning fungerar för att upptäcka behandlingskrävande prostatacancer beror på ett flertal olika faktorer.

– Bland annat, som denna avhandling har visat, beror det på erfarenheten hos den som granskar bilderna. Röntgenläkare som granskar många bilder vid enheter som gör många magnetkameraundersökningar, har högre träffsäkerhet. Det är därför viktigt att kontinuerligt utvärdera kvaliteten av magnetkameraundersökning som metod och kvalitetssäkra.

Det förefaller tryggt att avstå från systematiska vävnadsprov när erfarna röntgenläkare analyserar magnetkameraundersökningens bilder i kombination med ett uppföljande screeningprogram där män återinbjuds till screening. Att avstå systematiska biopsier skulle skona många män från vävnadsprovtagning och minska det obehag och de risker som följer med dessa.

– Konsekvenserna på längre sikt av detta tillvägagångssätt vet vi ännu ingenting om, men det kommer att studeras långsiktigt inom ramen för Göteborg 2-studien.

Magnetkameraundersökning kan även vara till hjälp för att besluta om behandling vid nyupptäckt prostatacancer. I kombination med PSA-prov och resultat från vävnadsprovtagning, förbättrar magnetkameraundersökning möjligheten att avgöra vilka män med prostatacancer som behöver behandlas direkt och vilka män som vi kan avvakta med att ge behandling till.

MER FAKTA

*G2 – Läs mer om Göteborg 2-studien på studiens egen webbplats.

 

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Handledare: Sigrid Carlsson
Biträdande handledare: Andreas Josefsson, Mikael Hellström och Marianne Månsson

Opponent: Lars Henningsohn Institutionen för klinisk vetenskap, Intervention och teknik (CLINTEC), Karolinska institutet, Stockholm
Betygsnämnd: Roger Olofsson Bagge, Lennart Blomqvist och Eva Forssell-Aronsson