Bild
Fältinsamling av den röda kalkalgen Clathromorphum compactum, Svalbard 2018
Foto: Leon Green Ekelin
Länkstig

Kalcifierande alger som paleoklimatarkiv - en studie av historiska salthaltsregimer i Nordöstatlantiska arktiska havet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - 2021
Projektägare
Institutionen för geovetenskaper

Kort beskrivning

I detta projekt ligger fokus på att kalibrera, utvärdera och utveckla tekniken Algokronologi, en metodik där man använder långlivade kalcifierande rödalgers kapacitet som historiska klimatarkiv. Detta då dessa alger binder in isotoper och element i sina årsringsuppbyggda kalkstrukturer olika beroende på förändringar i den marina miljön. Genom att gå in i dessa tillväxtlager och ta ut material för analys kan man sedan göra detaljerade rekonstruktioner på hur klimatrelaterade faktorer ändrats på en årlig basis. Jag kommer fokusera på hur salthalten har ändrats runt Svalbard och Grönland, något som kan relateras till dagens snabba avsmältning av landisar och glaciärer, och med det försöka utröna hur saliniteten ändrats naturligt under de senaste hundratals åren, något som kan fungera som underlag för framtida salthaltsmodelleringar.

Obearbetade prover av Clathromorphum compactum insamlade Grönland 2019
Foto: Lina M.Rasmusson
Tvärsnitt av en alg som är över 100 gammal. Runda håligheter är konceptakler (reproduktionsstrukturer), vertikala linjer är lasermärken efter elementanalys
Foto: Lina M.Rasmusson

Övriga deltagare

Intern

Prof. Hans Linderholm, institutionen för Geovetenskaper, Göteborgs Universitet

 

Externa

Prof. Jochen Halfar, Department of  Chemical & Physical Sciences, University of Toronto Mississauga, Canada

Prof. Jason Hall-Spencer, School of Biological and Marine Sciences, University of Plymouth UK