Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Jag brukar göra på mitt sätt

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
2 560 000
Projekttid
2011 - 2014
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

– om relationen mellan frihet, styrning och kvalité i bedömning av uppsatser på högskolan med lärarutbildningen vid Göteborgs universitet som exempel.

Syfte: Beskriva och analysera hur examinatorer argumenterar och motiverar betyg på uppsatser och hur denna bedömning formas av examinatorernas professionella sammanhang och styrdokument och formellt definierade bedömningskriterier. I denna process bedöms studenters prestationer samtidigt som vetenskapliga ideal och kvaliteter görs explicita.
Metod: Textanalys av ca 2 000 skriftliga examinationsprotokoll från Göteborgs universitets lärarutbildning 2004-2010. En mindre pilotstudie har genomförts på materialet 2008.
Frågeställningar: Vilka formella respektive informella bedömningskriterier används av examinatorer och vilka vetenskapsföreställningar ger de uttryck för? ...