Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Innovativa inköpsstrategier för hushållens matinköp

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2015 - 2017
Projektägare
Centre for Retailing

Finansiär
Centre for Retailings postdoc-stipendium

Kort beskrivning

Det finns i dag många innovativa lösningar när det kommer till matinköp: hemlevererade matkassar, självskanning, livsmedelsbutiker på nätet som erbjuder hemleverans och obemannade snabbköp. Nya tjänster som de här kan delvis avhjälpa de svårigheter som i dag är förknippade med matinköp.

Syftet med den här etnografiska studien är att undersöka hur olika lösningar och strategier som dessa mottas i hushållen och vilka tjänster som hushåll efterfrågar. Syftet är även att undersöka hur matbutiker utvecklar nya tjänster. Ökad kunskap om hur och när matinköp äger rum är av intresse både för branschen och för samhället i stort.