Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Imagination, Form, Movement and Sound: Studies in Musical Improvisation

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Kort beskrivning

Doktorsavhandling av Svein Erik Tandberg, 2008.
Hur improviserar man och, hur lär man sig improvisera? Dessa frågor bildar utgångspunkt för organisten Svein Erik Tandbergs avhandling ”Imagination, Form, Movement and Sound: Studies in Musical Improvisation”.

Avsikten är att belysa och nå större förståelse för hur improviserad musik kommer till och hur improvisatörens roll med orgeln som klangmedium formas. Orgeln har en lång historia som improvisationsinstrument och avhandlingen omfattar också 4 CD-skivor med improvisation efter förebilder såväl från gammal tid som från vår egen, där orgeln används både som soloinstrument och tillsammans med sångare och jazzinstrumentalister, bland annat i en improviserad mässa i friform-stil.

Svein Erik Tandberg bygger sin avhandling på idén att improviserad musik uppstår i ett samspel som omfattar såväl ett stort antal inre föreställningar om musikaliskt ljud som en arsenal av finmotoriska kroppsrörelser. Ljudbild och klanguttryck tillkommer vid själva improvisationstillfället, och då med utgångspunkt i mer eller mindre väl definierade estetiska uppfattningar.

Känsloliv, intellekt och kropp samt spontana infall, rationellt tänkande och många olika möjligheter att handla utgör olika sidor hos människan, sidor som är föremål för ständig ömsesidig påverkan och som ingår i ett komplicerat samspel. Förhållandet mellan dessa olika faktorer kan uppfattas som en interaktiv kraft när det handlar om att förstå improvisation.