Bild
personer i en studiemiljö
Länkstig

Hur forskar man om korruption? Korruption och antikorruption i empirisk forskning: Kritiska reflektioner över begrepp, data och metoder

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Projektet syftar till att underlätta samarbete och kommunikation mellan discipliner som forskar korruption och att stimulera kritiska reflektioner över

(a) länken mellan konceptualiseringar och metoder i korruptionsforskning;
(b) begränsningar och fördelar med särskilda data och metoder för korruptionsforskning; och
(c) etiska och säkerhetsrelaterade frågor vid applicering av olika metoder i korruptionsforskning.

Målet är att utveckla resurser, en handbok, en webbplats och podcast, som kommer att främja kritiska reflektioner över lämplig datainsamling och forskningsmetoder för att undersöka de valda formerna av korruption, med beaktande av praktiska och etiska frågor.