Bild
Två hantverkare arbetar vid en snickarbänk. Publik runt om.
Hantverksseminarium om snickeri på Sverresborg i Trondheim.
Foto: Gunnar Almevik
Länkstig

Hantverkarens dokumentationsmetoder

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2012 - 2015
Projektägare
Institutionen för kulturvård

Kort beskrivning

Projektet syftar till att utarbeta ett praktiskt kunskapsstöd till hantverkaren för sina dokumentationsuppgifter inom byggnadsvården. Det förväntade resultatet är en handledning i olika dokumentationsprocedurer med goda exempel från verkliga projekt. Fokus ligger på dokumentation med digitala redskap och interaktiva medier.